نام و نام خانوادگی:  آقای علیرضا کریمی

          عنوان:  سرپرست اداره املاک و مستغلات

 

 

                   نام و خانوادگی: آقای حسن جوادی

                   عنوان: سرپرست اداره دعاوی

 

 

             

 

             

    نام و نام خانوادگی:  خانم نرگس کیومرث

   عنوان:  سرپرست اداره قراردادها و تعهدات

 

 

    

 

 

 

 

فایل‌ها