×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

همکار محترم خواهشمند است:

  • ازهرگونه تغییر، تحریف در نمونه قراردادهای تأیید شده اکیداً خودداری فرمایید.
  • هرگونه پیشنهاد یا انتقاد اصلاحی خود را به اداره قراردادها منعکس نمایید.

           

 

1

اجاره مکان کاربری تجاری    تاریخ به روز رسانی 1402/08/3

2 اجاره به شرط ساخت، راه اندازی، انتقال(B.O.T)
3  اجاره سالن تاریخ به روز رسانی 98/12/3
4 اجاره مکان کاربری غیر تجاری   تاریخ به روز رسانی 1402/07/23/5/98 
5 اجاره پایگاه مراکز
6 اجاره مسکونی
7 اجاره دستگاه ATM
8 اجاره مکان بانک
9 واگذاری مشارکتی   تاریخ به روز رسانی  98/12/5
10 واگذاری اجاره مشارکتی       98/12/5
11 اجاره مکان واحد دهان و دندان   99/7/14
12 ارائه خدمات به بیماران بستری (تحول سلامت)
13 ارائه خدمات بیماران تالاسمی
14 ارائه خدمات ناباروری به زوج های نابارور
15  برون سپاری مراقبت های اولیه سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت    تاریخ به روز رسانی99/2/3
16  آسانسور تاریخ به روز رسانی 98/5/9
17  آمبولانس  تاریخ به روز رسانی 98/12/14
18 آموزشگاه زبان
19 آموزش مداوم
20 آموزش مداوم(تفاهم نامه برنامه های مجازی)
21 اسکن پرونده
22 سرویس و نگهداری سامانه آلارم     99/2/7
23 انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان تاریخ به روز رسانی   1402/05/18
24 قرارداد آزمایشات متابولیک ارثی    99/2/9
25  اجاره مکان داروخانه     تاریخ به روز رسانی 1402/08/08
26 پزشکان متخصص مقیم  تاریخ به روز رسانی 1402/05/01
27 پست الکترونیکی
28 پسماند غیرعفونی و عادی
29 پهنای باند اینترنت
30  تاسیسات (نگهداری)تاریخ به روز رسانی98/5/9
31 تامین تاکسی/ خودرو          تاریخ به روز رسانی 98/5/9
32 تامین نیروی انسانی جهت پایگاه سلامت (97)
33 تجهیزات دندانپزشکی
34 تحقیق،پژوهش و نگارش راهنمای بالینی
35 ترجمه
36  ارائه خدمات تصویربرداری (تشخیصی سی تی اسکن-ام آر آی )
37 تفاهم نامه (خرید محصولات ارتوپدی)
38 تفاهم نامه ارائه خدمات درمانی
39 تفاهم نامه ارائه خدمات درمانی و اجرای طرح پایش سلامت افراد
40 تفاهم نامه  طرح شفا (کمیته امداد امام خمینی (ره) )
41 تفاهم نامه همکاری با نیروی انتظامی(بیمارستانها)
42 تفاهم نامه همراه سرا
43 تفاهم نامه  همکاری(نیروی انتظامی)
44 تعمیر دستگاه های تجهیزات
46 تعمیر سرویس و نگهداری دستگاه سردخانه(دپوی واکسن)
47 ثبت سرطان  تاریخ به روز رسانی 98/9/3

48

قرارداد حق التدریس تاریخ به روز رسانی  98/10/21
49 جمع آوری و امحاء پسماندهای دارویی شیمیایی   تاریخ به روزرسانی 98/9/19
50 جمع آوری و امحاء پسماندهای عفونی    99/4/25
51 خدمات دارویی (بیمه روستایی) تاریخ به روز رسانی 98/3/8
52  خرید،نصب و راه اندازی دستگاه تاریخ به روز رسانی  98/5/9
53 خرید دستگاه UPS
54 خرید خدمات  نوین (برون سپاری) 
55 خرید خدمات حاشیه نشینی
56  خدمات آزمایشگاهی بیمه روستایی  تاریخ به روز رسانی 98/9/19
57 خدمات رادیولوژی بیمه روستایی   تاریخ به روز رسانی  98/12/12
58 خرید کالا
59 نصب و راه اندازی  دستگاه تابلو برق
60 قرار داد برونسپاری پایگاه های سلامت  تاریخ به روز رسانی 1402/08/30
61 رنگ آمیزی(حقوقی)
62 سم پاشی 
63 سیستم PACS (نگهداری و پشتیبانی)
64 سرویس و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب   تاریخ به روز رسانی 99/4/25
65 شنوایی شناسی
66 طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران تاریخ به روز رسانی 1402/07/22
67 کاهش آسیب( DIC)
68 کارورزی  و کارآموزی
69 کالیبراسیون
70

 واحد طب فیزیکی و توانبخشی (تفاهم نامه مدیریتی )

71 وارنیش
72 ویراستاری
73 واگذاری آزمایشگاه ماده 88
74 لنژری و سرویس و نگهداری دستگاه ها    تاریخ به روزرسانی 99/2/31
75 ماده 88
76 مبایعه نامه
77 ماساژ
78 مخابرات(پشتیبانی سیستم)
79 مراقبت بالینی در منزل
80 مشارکت مشاغل پزشکی (انفرادی)  تاریخ به روز رسانی 1402/05/14
81 مشاوره خدمات مامایی به مادران باردار
82 معاینات پزشکی دانش آموزان
83  مشاوره به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
84 مشاورین حقوقی
85 مشاوره و آموزش های حین ازدواج 98/7/30
86 مهد کودک  1402/08/01
87 خدمات مشاوره فنی
88 مهندس ناظر مقیم
89 خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار    تاریخ به روز رسانی98/5/9
90 نوبت دهی
91 تامین نیروی انسانی (پشتیبانی)   تاریخ به روزرسانی 99/8/27
92 تامین نیروی انسانی(پرستاری و پشتیبانی)  تاریخ به روزرسانی 99/8/27
93 نسخه پیچی(واگذاری حجمی)
94  DOI( ارائه شناسه دیجیتال)قرارداد پیماکاری
95  الحاقیه افزایش حجم قرارداد  تاریخ به روز رسانی 98/10/21
96  الحاقیه تمدید مدت قرارداد تاریخ  به روز رسانی 98/10/21
97  ارائه خدمات پرستاری    
98 بیتوته بیمه روستایی  98/9/26
99 بب  ارائه خدمات پرستاری http://law.sbmu.ac.ir/uploads/oldfile/قرارداد_اجاره_مکان_داروخانه_های_مراکز_و_شبکه_های_بهداشت_و_درمان_نهایی.dochttp://law.sbmu.ac.ir/uploads/oldfile/قرارداد_اجاره_مکان_داروخانه_های_مراکز_و_شبکه_های_بهداشت_و_درمان_نهایی.doc http://law.sbmu.ac.ir/uploads/oldfile/قرارداد_اجاره_مکان_داروخانه_های_مراکز_و_شبکه_های_بهداشت_و_درمان_نهایی.doc 

قرارداد داروخانه های شبکه بهداشت هاقرارداد داروخانه های  مراکز و شبکه های بهداشت  98/12/3

100 محرومیت از مطب       99/7/7
101 مینوت قرارداد مشارکت در ارائه خدمات شنوایی سنجی 1402/12/06
102 الگوی الحاقیه تمدید مدت قرارداد 1402/07/10
103 الگوی تنظیم صورتجلسه برگزاری و بازگشایی پاکت های مناقصه 1402/08/01
104      تفاهم نامه نحوه ی پرداخت کمک هزینه تحصیلی موضو ماده 48  1402/07/30 
105 قرارداد استقرار و اجاره واحد فناور در مرکز رشد 1402/04/10
106
الحاقیه تعدیل مبلغ قرارداد به دلیل شیوع ویروس کرونا  1400/02/0

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست