يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > تعهدات 
 
 

تعهدات:

مدارک لازم برای هر یک از موارد زیر:

1-رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شعبه بین الملل و مجازی قشم:

الف)ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی و یا سفته به مبلغ 800.000.000ریال به عنوان تضمین تحصیل

ب)معرفی ضامن معتبر خود به دفترخانه جهت تنظیم سند تعهد و پس از آن به دانشگاه، چنانچه متقاضی خواهان ارائه سفته باشد

ج)ارائه سند تعهد محضری تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به دانشگاه

 

2-رشته های غیر پزشکی شعبه بین الملل و مجازی قشم:

الف)در مقطع کارشناسی:

-مبلغ 16.000.000 میلیون تومان سفته

-معرفی دو نفر ضامن معتبر به دفتر اسناد رسمی و دانشگاه

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد و ضامنین

-سند تعهد محضری

ب)در مقطع کارشناسی ارشد:

-مبلغ 12.000.000میلیون تومان سفته

-معرفی دو نفر ضامن معتبر به دفتر اسناد رسمی و دانشگاه

-اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد و ضامنین

-سند تعهد محضری

3-استفاده از بورس تحصیلی در خارج از کشور:

الف)200.000.000 میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان وثیقه برای استفاده از بورس به مدت 6 ماه و بیش از 6 ماه، وثیقه ملکی طبق جدول پیوست

ب)فرم تعهد نامه محضری با معرفی وثیقه گذار به دفتر اسناد رسمی

4-استفاده از بورس در داخل کشور:

الف)معرفی یک نفر ضامن معتبر به دفتر اسناد رسمی

ب)اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و گواهی اشتغال به کار ضامن

ج)فرم تعهد محضری

 

5-سفرهای زیارتی یا علمی:

الف)تعهد محضری با معرفی ضامن به دفتر اسناد رسمی برای دانشجویانی که مقاله آنان مورد تایید قرار گرفته باشد.

ب)تعهد محضری با سپردن وثیه ملکی به مبلغی که امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام می کند

 

6-فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی:

الف)معرفی نامه معاونت پژوهشی

ب)مبلغریال سفته با معرفی ضامن معتبر به دفترخانه اسناد رسمی و دانشگاه

ج)اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و گواهی اشتغال به کار ضامن

د)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد

ه)تعهد نامه محضری

 

7-پزشکان استفاده کننده از طرح تمام وقت جغرافیایی:

الف)سند تعهد محضری با معرفی ضامن معتبر

ب)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد

ج)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن و گواهی اشتغال به کار وی

 

8-استفاده کنندگان از ماموریت آموزشی:

الف)نامه معرفی فرد پذیرفته شده از سوی امور نیروی انسانی

ب)سپردن وثیقه ملکی به میزان 2 برابر مدت تحصیل از جمع حقوق، مزایا و سایر پرداختی ها بر حسب آخرین حکم حقوقی متعهد

ج)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد

د)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی وثیقه گذار

ه)ارائه تعهد نامه محضری

 

9-پذیرفته شدگان رشته های فوق تخصص و اعضاء هیت علمی:

الف)معرفی نامه از سوی معاونت آموزشی

ب)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متعهد

ج)اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی و گواهی اشتغال به کار ضامن

د)ارائه تعهد نامه محضری با معرفی ضامن

فرم های تعهدات 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک: info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.